Determinar o menor número que, dividido por e deixa, respectivamente, os restos e .