Q7 Matemática  (IMC 2003)

Seja tal que . Prove que .